Edició 2011

També pensem en els més petits!

Publicado el

Vine amb la família, tenim una sorpresa molt especial per als més petits, un inflable on podran jugar amb la vigilància de personal especialitzat.