Edició 2018

ATENCIÓ!!! Novetats Importants

Publicada en

ATENCIÓ!! Novetats importants en la nostra prova aquest any. Degut a unes obres imprevistes d’instal·lació de sensors de telemetria per la F1, no tindrem accés a la pista principal del Circuit. Davant d’aquesta situació la gent que estem a l’organització varem estar treballant intensament els dies següents i finalment hem pogut trobar uns circuits alternatius […]